Gennemser: Vidensbase

VPN står for “Virtual Private Network” (på dansk: Virtuelt Privat Netværk). Som navnet antyder, er der tale om en privat/lukket…