Video- eller TV-overvågning kan forebygge kriminalitet og skabe tryghed omkring hjemmet. Det er tilmed blevet nemmere at opsætte trådløse videokameraer, da de med tiden er blevet både mindre og billigere. Der er således mange gode grunde til at opsætte videoovervågning, hvis du gerne vil skabe tryghed på din egen matrikel.

  Men hvad er reglerne egentlig, og hvordan sikrer du at de overholdes? I denne artikel gennemgår vi de vigtigste regler, du skal overholde når du installerer videoovervågning på din egen grund.

  Hvad er video- og TV-overvågning?

  Datatilsynet skriver følgende om udtrykket TV-overvågning:

  “Ved udtrykket ”tv-overvågning” forstås vedvarende eller regelmæssigt gentagen overvågning af personer ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende kamera. Det er uden betydning, om der sker billedoptagelse, eller om billederne blot vises på en tv-skærm eller lignende.”

  Video- og TV-overvågning dækker altså over alle enheder, der er i stand til at overvåge personer ved hjælp af et kamera opsat i/på boligen. Der skelnes ikke mellem systemer der gemmer billederne og systemer der blot viser billederne på en skærm.

  Hvad må du overvåge?

  Du må som udgangspunkt overvåge hele din egen matrikel. Det betyder at kameraer lovligt må opsættes i alle rum i boligen, samt udenpå boligen.

  Udenpå boligen må du overvåge din have, din indkørsel samt alle andre områder omkring boligen.

  Overvåger du udendørsarealer er det vigtigt at kameraerne kun er i stand til at optage video og billeder fra din egen matrikel. Du må altså ikke overvåge fortovet, naboens hus eller lignende.

  Det må du gerne overvåge

  • Alle rum inde i din bolig
  • Din egen have
  • Din egen indkørsel

  Det må du ikke overvåge

  • Naboens grund
  • Fortovet ved din bolig
  • Fælleshave omkring bolig

  Hvornår skal du gøre opmærksom på at du overvåger?

  Hvis du har opsat videoovervågning ved din indkørsel eller indgangsparti, skal du som udgangspunkt skilte med at området er overvåget. Også selvom det er på din egen matrikel.

  Det kan være postkassen eller din hoveddør, hvor udefrakommende har adgang til når de skal levere en ydelse eller på anden vis kontakte dig.

  Ifølge Datatilsynet må du dog gerne foretage TV-overvågning uden optagelse af egne indgange.

  Du skal gøre opmærksom på overvågning, når:

  • Du overvåger området foran din hoveddør
  • Du overvåger din indkørsel
  • Du overvåger postkasse og affaldsbeholdere

  Du skal ikke gøre opmærksom på overvågning, når:

  • Du TV-overvåger egne indgange uden optagelse
  • Du overvåger rum inde i boligen
  • Du overvåger din egen have

  Må du dele optagelser fra overvågning?

  Der er flere regler og love, som skal overholdes i forbindelse med offentliggørelse af optagelser fra videoovervågning. Særligt vigtigt er det at overholde følgende regler og love:

  • Straffelovens  § 232, § 263 stk. 1 nr. 3, § 264 a og § 264 d.
  • Forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige principper
  • TV-overvågningsloven
  • Databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen

  Du må altid gerne dele optagelser fra overvågning med politiet, når disse skal bruges til opklaring af kriminalitet.

  Som udgangspunkt må du ikke dele optagelser fra din overvågning, hvis disse indeholder optagelser af genkendelige personer. Disse personer skal i så fald først afgive samtykke til at optagelserne deles, og de kan til enhver tid trække deres samtykke tilbage.

  Så snart du overvåger og optager andre personer, også selvom det sker på din egen matrikel, tæller det som en registrering af personoplysninger. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvis du optager billeder eller video af en bils nummerplade. En nummerplade er tæller også som en personhenførbar oplysning, og må derfor ikke bare deles.

  Du må gerne dele disse optagelser fra overvågning

  • Optagelser, hvor du selv optræder som eneste person
  • Optagelser af personer, som alle har afgivet forudgående samtykke til deling
  • Optagelser, som ikke indeholder personoplysninger og/eller personhenførbare oplysninger (eks. nummerplader)

  Du må ikke dele disse optagelser fra overvågning

  • Optagelser, hvor fremmede personer optræder
  • Optagelser, som krænker personers blufærdighed

  Må du gemme optagelser fra overvågning?

  Video-, billed- og lydoptagelser med personoplysninger skal normalt slettes efter 30 dage. De fleste overvågningssystemer gør dette automatisk, men det er dit ansvar at sørge for dette.

  I visse sammenhænge kan det dog være nødvendigt at gemme oplysningerne i længere tid, eksempelvis i forbindelse med en verserende tvist.

  Hvem kan du klage til?

  Hvis du mener at der er sket en lovovertrædelse i forbindelse med video- og TV-overvågning, skal du tage kontakt til politiet på 114.Hvis du er blevet optaget af et overvågningskamera under lovlige forhold, men ønsker at gøre indsigelse herimod, skal du rette henvendelse til Datatilsynet. Du kan dog også rette henvendelse direkte til den dataansvarlige, hvilket i dette tilfælde er personen som ejer overvågningssystemet, med henblik på at få slettet optagelser hvor du selv indgår.

  Ansvarshavende redaktør på Telefakta.dk og - hvis jeg skal sige det selv - lidt af en nørd. Jeg har ekspertviden om bredbånd og telefoni, samt teknologi generelt. Jeg har beskæftiget mig med online medier siden 2014, og har bl.a. uddannet mig til IT-supporter.

  Skriv en kommentar