Siden indeholder annoncelinks. Når du køber via links på denne side, kan vi modtage kommission. Læs mere

  Spørgsmålet om man må filme folk offentligt uden forudgående samtykke kan have flere forskellige svar, afhængigt af den specifikke situation. Må man eksempelvis filme folk på en offentlig plads? Og hvilke regler gælder på private områder? Hvornår kan man komme galt afsted? Vi har undersøgt sagen, og samlet svarene lige her.

  Du må som udgangspunkt gerne filme offentlige områder, eksempelvis gågader og offentlige parkarealer. Du må også gerne dele videoen, selvom fremmede folk optræder derpå uden deres samtykke. Hvis folk i din video kan identificeres og de ikke ønsker at optræde i din video, har de ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen af denne.

  Du filmer i en gågade, skov eller park – hvad må du?

  Video, som er optaget på offentligt tilgængelige arealer, kan som udgangspunkt udgives uden at indhente samtykke fra tilfældige forbipasserende.

  Som hovedregel skal du dog altid gøre dig klart hvad formålet er med at optage videoen – og hvordan den skal bruges.

  Hvis du eksempelvis ønsker at filme en gågade i myldretiden for at indfange det overordnede stemningsbillede, må du gerne offentliggøre videoen selvom andre folk optræder derpå.

  Du må til gengæld ikke overlagt filme udvalgte personer på gaden, og du må ej heller følge dem rundt uden at indhente samtykke.

  Formålet med at filme skal altså være at filme et offentligt område som helhed.

  Eksempler på videoklip af folk, der kan offentliggøres uden samtykke

  • Kamera står på et stativ og filmer ned ad en gågade. Flere folk passerer tilfældigt forbi kameraet.
  • Du filmer langs en skovsti, hvor gående og cyklister tilfældigt passerer dig/jer.
  • Du filmer dog selv i en offentlig park, mens du går langs stien.

  Du filmer i et supermarked, fitnesscenter eller restaurant – hvad må du?

  Hvis du filmer i et supermarked, et fitnesscenter eller på en restaurant er du pludselig på privat område – og her gælder andre regler. Du kan sagtens komme ud for at private områder har deciderede forbud mod at filme eller tage billeder, og dette skal selvfølgelig overholdes. Det betyder dog ikke at det er forbudt at filme dig selv når du eksempelvis er ude at spise, men du bør som udgangspunkt ikke udgive video/billeder fra private områder til offentligheden eller anvende dem i kommercielt øjemed, medmindre du har indhentet de nødvendige tilladelser og evt. samtykker fra personer der optræder i videoen.

  At du optager en video af dig selv og familien under en middag på en restaurant, hvor tjeneren tilfældigt passerer jer i baggrunden, betyder ikke nødvendigvis at den er ulovlig at dele. Du skal dog igen tænke på hvordan du deler denne video, og hvad formålet er med delingen. 

  Eksempler på videoklip af folk, der ikke kan offentliggøres uden samtykke

  • Du filmer dit eget lægebesøg, hvor tilfældige patienter/personale også optræder i videoen.
  • Du filmer på en restaurant, mens du bevæger dig rundt mellem bordene.
  • Du filmer i en bank eller kontor, hvor folk sidder og arbejder.

  Datatilsynet: Billeder/video af genkendelige personer betragtes som personoplysning

  Om offentliggørelse af video/billeder af genkendelige personer, skriver Datatilsynet følgende:

  “Når du (den dataansvarlige) vil offentliggøre et billede på internettet med identificerbare personer, er det afgørende, at du gør dig klart, hvad dit grundlag for at offentliggøre billedet er.”

  Du er altså dataansvarlig, så snart der indgår genkendelige personer i dine videoer. Dette betyder ikke nødvendigvis at du skal gøre noget bestemt hvis du optager video med omtanke, men hvis formålet f.eks. er at overvåge/udstille en specifik person kan du komme galt afsted.

  Hensigten med at offentliggøre en video fra en offentlig plads skal altså bunde i noget reelt, som ikke har noget med den specifikke person at gøre. Hvis du vil filme en specifik person, skal du som udgangspunkt altid indhente samtykke først – og derudover lade vedkommende vide hvor/hvornår videoen offentliggøres.

  Reglerne på området er med andre ord ikke helt lige til, og du skal derfor helst kunne redegøre for hvorfor du filmer offentlige områder samt hvor du har tænkt dig at offentliggøre videoerne henne.

  Hos Samvirke finder du desuden en god forklaring på hvorfor et billede med fremmede folk tæller som persondata om vedkommende.

  Her forklares det også at det ofte handler om at bruge sin sunde fornuft, og at spørge om lov. Også selvom man er i offentligheden, og folk ikke nødvendigvis optræder i forgrunden af videoen.

  Hvad siger straffeloven?

  Du kan komme galt afsted, hvis du uberettiget filmer folk i offentligheden og lægger klippene på nettet til frit skue. Herunder er nogle eksempler på love, der er gode at kende.

  § 264a

  “Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.”

  Kilde: Retsinformation

  § 264d

  “Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden.”

  Kilde: Retsinformation

  Blufærdighedskrænkelse giver skærpet straf (§ 232)

  Hvis du filmer folk på en måde, som krænker deres blufærdighed, kan straffen skærpes med op til 2 års fængsel.

  For mindreårige skærpes straffen med helt op til 4 års fængsel.

  Thomas er ansvarshavende redaktør på Telefakta.dk. Han har bredt kendskab til bredbånd og telefoni, men også teknologi generelt. Han har udviklet og drevet online medier siden 2012, og har blandt andet uddannet sig til IT-supporter. Interessen for IT har eksisteret siden han fik sin første computer i 1999.

  8 kommentarer

  1. Jonas Olsen den

   jeg har lige et spørgsmål til frasen “at indhente samtykke” hvis jeg f.eks. ønsker at filme en specifik person i det offentlige rum skal jeg “indhente samtykke” er det “rigeligt” bare at spørge personen om man må filme denne eller skal man have udarbejdet et stykke papir hvorpå personen underskriver for at give deres samtykke til at blive filmet??? jeg syntes ikke rigtigt at der er et entydigt svar på dette???

   • Thomas Hansen den

    Hej Jonas,

    Jeg beklager mit sene svar. Det er et godt spørgsmål, du stiller.

    Reglerne omkring samtykke er ikke helt entydige, og afhænger af situationen. Der er også forskel på om du bare filmer som privatperson, eller i kommercielt øjemed.

    Hvis du som privatperson filmer en anden privatperson, og klippet eksempelvis lægges på sociale medier, er et mundtligt samtykke fint. Husk dog, at personen altid kan tilbagekalde sit samtykke.

    Hvis du filmer i kommercielt øjemed, er det en god idé at spørge andre fotografer til råds eller kontakte en advokat. Det kan være nødvendigt at udfylde et skriftligt samtykke eller sågar en kontrakt, alt efter hvilket arbejde der skal udføres (og hvad det skal bruges til).

    Jeg håber, du kan bruge min besvarelse.

    Venlig hilsen
    Thomas, Netrådet.dk

  2. §264a er kun tiltænkt til privat grund. Du kan filme alt det du vil på offentlige steder. Du ejer jo en del af det, så det er fint nok. Du må dog ikke forfølge en eller flere personer der opholder sig disse steder. Offentligt ansatte må også filmes af dig alt det du vil når de er i tjeneste (altså, på arbejde), men du må ikke (og skal heller ikke) svine dem til osv. Det er direkte uhøfligt og ikke lovligt. Men filme dem må man gerne. Du må ALTID filme offentligt ansat personale. Du må også filme dem inde i offentlige bygninger hvor de f.eks har kontor. De kan bede dig om at gå, men det har de ikke lovhjemmel til. En offentlig bygning er ejet af offentligheden, så du kan bare blive der og filme videre. Du må også gerne dele videoer af offentligt ansatte på deres arbejde, men ikke i privaten. Simpelt 🙂

   • Thomas Hansen den

    Hej Brian,
    Tak for din kommentar.
    Personligt ser jeg mange fordele i, at man filmer bestemte situationer, til senere dokumentation. Artiklens primære formål var at oplyse folk om hvorvidt de må filme privatpersoner i offentligheden (dvs. offentligt tilgængelige steder), samt rettighederne på området.
    Venlig hilsen
    Thomas, Netrådet.dk

    • Man må godt filme private personer på offentlig tilgængelige steder, hvis man vel og mærket filmer en situation. Det kan være at der er brand i en lejlighed, og en hulens masse mennesker samler sig eller til en festival. Men det siger du jo også selv. Man må dog ikke optage eller tage billeder af private personer (i sig selv) som opholder sig på offentlig grund. Inde i en bil f.eks. er jo privat grund selvom den holder på en offentlig gade, så det må man ikke og skal ikke. Heller ikke fulde mennesker som ligger og flyder på gaden. Jeg synes ærlig talt at artiklen mangler lige lovlig meget til dem som ikke er advokater.

    • Thomas Hansen den

     Hej Brian,

     Du har ret i det du skriver. Jeg er ikke selv advokat, og beklager hvis artiklen er mangelfuld. Den er udelukkende skrevet med intentionen om at udbrede viden/informationer på området.

     Jeg har markeret artiklen til revision, og vil arbejde på at forbedre indholdet i en fremtidig opdatering.

     Venlig hilsen
     Thomas, Netrådet.dk

  3. Tommy Simonsen den

   Hejsa. Jeg synes loven ikke er specifik nok. Så derfor spørger jeg. Når man som jeg er blevet påkørt af en cykel i gågaden, hvor det er ulovligt at cykle, har jeg gjort det til en sag, at filme cyklister direkte, når de kører i gågaden, således at man tydeligt kan se, hvem de er. Disse klip samler jeg for nogle dage ad gangen, og sender dem til Politiet, så de kan se, at der er et problem. Flere af dem jeg filmer, siger at jeg ikke må, men MÅ jeg det, når det er deres handling jeg filmer, netop af den grund ? Vh Tommy Simonsen

   • Thomas Hansen den

    Hej Tommy,

    Det er faktisk et godt spørgsmål. Desværre har jeg heller ikke kunnet finde et brugbart svar på dit konkrete spørgsmål, så jeg har sendt spørgsmålet til Datatilsynet. Jeg opdaterer, når jeg hører fra dem.

    Umiddelbart vil jeg mene, at du har retten på din side. Du filmer jo blot et offentligt område, hvor cyklisterne “tilfældigvis” kører ind foran dit kamera. Da du ikke har til hensigt at dele billeder/video med offentligheden, forbliver de private – og der er altså ikke tale om en deling af personoplysninger.

    Hvis du derimod havde filmet cyklisterne tæt på og lagt det på Facebook for at udskamme dem, ville du overtræde persondataloven.

    Jeg håber du kan bruge ovenstående svar, og ellers vender jeg tilbage når jeg hører fra Datatilsynet. Skulle du have yderligere spørgsmål, kan du enten skrive en ny kommentar eller kontakte Datatilsynet direkte på dt@datatilsynet.dk – dit spørgsmål er måske relevant for mange, da flere er begyndt at køre med dash kamera i biler, på motorcykel og cykel. Så det er måske godt at få fokus på dette.

    Venlig hilsen
    Thomas, Netrådet.dk

  Skriv en kommentar