Din internethastighed kan påvirkes af mange forskellige faktorer, og det kan være frustrerende hvis hastigheden falder i perioder hvor du har brug for hurtigt internet. Hvis du eksempelvis arbejder hjemmefra eller nyder at streame film om aftenen, kan langsomt internet hurtigt lægge en dæmper på humøret.

  Når du skal undersøge hvorfor hastigheden på dit internet er lavere end forventet, er der flere ting der spiller en rolle. Det har også afgørende betydning om du har fastnet bredbånd eller mobilt bredbånd, da der kan opleves forskellige problemer med forskellige teknologier.

  Kort og godt

  Herunder finder du et kort oprids over hvilke faktorer der kan påvirke hastigheden på din internetforbindelse. Klik på “gå til afsnittet” for at finde uddybende forklaringer af hvert punkt.

  Fastnet bredbånd (gå til afsnittet)

  • Placering af trådløs router
  • Tilslutning til router (kabel eller trådløst)
  • Alder på trådløst udstyr
  • Signalforstyrrelser
  • Antal samtidige brugere

  Mobilt bredbånd (gå til afsnittet)

  • Afstand til nærmeste mast
  • Terræn
  • Bygningens konstruktion
  • Vind og vejr
  • Udstyr

  Find dig ikke i langsomme hastigheder

  Ingen er tjent med langsomt internet. Hvis du har problemer med hastigheden, skal du gå din udbyder på klingen og insistere på at de leverer hurtigere internet til din adresse. Det kan enten kræve en opgradering af dit udstyr eller deres infrastruktur, men du bør ikke give op indtil du har løst problemerne med langsomt internet.

  Skulle problemet ikke kunne løses hos din nuværende udbyder, anbefaler vi at du kigger efter et nyt abonnement hos en anden udbyder. Gerne en helt anden forbindelsesteknologi, hvis muligt.

  Fastnet bredbånd

  Almindeligt fastnet bredbånd er generelt meget stabilt, da det leveres til din bolig via kabel. Det fås enten via det gamle kobbernet, fibernettet eller via antennestikket. Her er det således oftest dit udstyr eller placeringen af dette, der kan lægge en dæmper på hastigheden, men andre faktorer spiller også en rolle.

  1. Placering af router

  Da vi for nyligt var i kontakt med Waoo, erfarede vi at placering af trådløs router har stor effekt på hastigheden. Selvom du tror at du har placeret din router centralt, kan det sommetider være nødvendigt at finde en anden og bedre placering i huset.

  Du bør derfor prøve dig frem, hvis du oplever at hastigheden på dit internet har udsving eller er lavere end forventet.

  2. Tilslutning til router

  Det har stor betydning, om du tilslutter din computer og andet udstyr via netværkskabel eller trådløst. Et trådløst netværk kan fungere værre hvis der er mange signalforstyrrelser i området, men et langt netværkskabel kan også forringe hastigheden.

  Vælg derfor en kanal til dit trådløse netværk med færre forstyrrelser, eller brug et netværkskabel som er så kort som muligt. Din udbyder kan hjælpe dig med råd og vejledning omkring dette, da forskelligt udstyr kræver forskellige vejledninger.

  3. Alder på trådløst udstyr

  Hvis dit trådløse udstyr er mellem 5 og 10 år gammelt, er det måske på tide med en opgradering. Her kan du kontakte din udbyder hvis de leverer udstyret, eller du kan købe en ny trådløs router.

  Ældre trådløse routere benytter sig normalt af en langsommere Wi-Fi standard, og der er sket meget alene de sidste par år på dette område.

  4. Signalforstyrrelser

  Mikroovne, babyalarmer, fjernsyn og andre former for elektronik kan forstyrre signalkvaliteten på dit trådløse netværk. Vi anbefaler derfor at du benytter 5 GHz frekvensbåndet så vidt det er muligt, da der normalt er færre forstyrrelser end på 2,4 GHz frekvensbåndet.

  Din udbyder har sandsynligvis en vejledning til dette, eller også kan de hjælpe dig via telefonen.

  5. Antal samtidige brugere

  Antallet af samtidige brugere på dit netværk spiller selvfølgelig også en rolle på hastigheden, men faktisk spiller det i nogle tilfælde også en rolle om alle dine naboer bruger deres internetforbindelser på samme tid.

  Fiberbredbånd er normalt undtaget fra dette, men andre typer fastnet bredbånd kan blive langsommere i perioder med spidsbelastning.

  Mobilt bredbånd

  Der er normalt god dækning på mobilt bredbånd i hele landet, men det har nogle andre svage sider som du bør tage højde for. Eksterne faktorer spiller en væsentlig rolle når det kommer til hastigheden, og du kan opleve langsomme hastigheder af grunde som du ikke altid kan gøre noget ved.

  1. Afstand til nærmeste mast

  Først og fremmest spiller afstanden til nærmeste mast/antenne en vigtig rolle. Hvis nærmeste mast er placeret flere kilometer væk, vil du kunne mærke det på både stabiliteten og hastigheden. Her vil du kunne bestille en udendørs antenne til dit modem, som kan øge signalstyrken, men det er ikke altid helt så godt som hvis du var placeret tæt på nærmeste mast.

  2. Terræn

  Bakker og store skovområder kan også have indvirkning på hastigheden, da signalet har sværere ved at rejse gennem denne type terræn. Åbent, fladt land giver på den anden side et bedre signal og højere hastigheder, selvom afstanden til nærmeste mast er længere.

  3. Bygningens konstruktion

  Nybyggeri er bedre isoleret og har energivenlige vinduer med tre lag glas. Det er godt for din varmeregning, men knap så godt for signalet på dit mobile bredbånd. Jern og metal har også en negativ effekt på hastigheden, hvorimod ældre bygninger med tyndere vægge og vinduer kan have den modsatte effekt.

  4. Vind og vejr

  På en frostklar dag vil du kunne opleve højere hastigheder på mobilt bredbånd, mens du på dage med kraftig nedbør kan opleve lavere hastigheder. Vand påvirker nemlig også signalet, og kan således have en negativ indvirkning på dit bredbånd.

  5. Udstyr

  Endelig er der også det trådløse udstyr, som ved mobilt bredbånd ofte består af en lille USB dongle eller transportabel router. Udstyret har ikke altid den samme rækkevidde som en nymodens trådløs router, og ligeledes gælder det at gammelt udstyr også kan have en negativ indvirkning på hastigheden.

  Ansvarshavende redaktør på Telefakta.dk og - hvis jeg skal sige det selv - lidt af en nørd. Jeg har ekspertviden om bredbånd og telefoni, samt teknologi generelt. Jeg har beskæftiget mig med online medier siden 2014, og har bl.a. uddannet mig til IT-supporter.

  Skriv en kommentar