Hvad er fair use, og hvornår er det relevant? Regler om fair use findes hos både teleselskaber og internetudbydere. Ofte skal du læse det med småt, for at blive klogere på fair use-begrænsningerne. Bliv klogere på betydningen her.

  Hvad betyder fair use?

  Begrebet “fair use” kan oversættes til “rimelig brug” eller “rimelig anvendelse”. Det betyder, i al sin enkelthed, at man anvender noget i et rimeligt omfang. Ved køb af mobilabonnement eller mobilt bredbånd med fri data, er der typisk defineret en fair use-grænse på 1000 eller 2000 GB. Grænsen er høj nok til at den ikke overskrides ved normal anvendelse, men ved misbrug kan grænsen nås.

  Fair use-reglerne kan ikke altid findes på forsiden hos teleselskaberne, men er ofte skrevet ind i kontrakten eller aftalevilkårene. Du gør altså klogt i at læse det med småt, før du indgår en bindende aftale.

  Hvornår må man indføre fair use-regler?

  Det er blevet præciseret af Forbrugerombudsmanden i 2021, at “fri data” er lig med ubegrænset forbrug. Der må altså ikke indføres en decideret forbrugsgrænse, men til gengæld må der gerne indføres regler om fair use.

  Grunden til at Forbrugerombudsmanden var ude og præcisere disse regler, var at flere forbrugere havde klaget over vildledende markedsføring. Forbrugerombudsmanden behandlede dengang en række klager over Telia, Hi3G og Nuuday, som markedsførte “fri data”-abonnementer med en fair use-grænse på 1000 GB. Hensigten var at undgå misbrug, og efter behandling af sagen fik teleselskaberne medhold.

  Forbrugerombudsmanden lagde i vurderingen af sagen til grund, at en fair use-grænse på 1000 GB data er væsentligt højere end hvad normale forbrugere når at bruge på en måned. Der er altså ikke tale om en decideret forbrugsgrænse, men derimod en fair use-grænse. Det er op til teleselskaberne at vurdere fra kunde til kunde, hvorvidt der er tale om misbrug eller ej. Man kan altså argumentere for at en enkelt måneds overskridelse af fair use-grænsen ikke nødvendigvis har konsekvenser, medmindre forbruget fortsætter i flere måneder.

  Hvor finder man fair use-grænser?

  Ved mobilabonnementer med fri data finder du ofte en fair use-grænse på 1000 GB eller opefter. Mobilt bredbånd kan også i nogle tilfælde sælges med en fair use-grænse, men oftest er mængden af data begrænset i stedet.

  Når teleselskaberne sælger abonnementer med fri data, forudsætter det et faktisk ubegrænset forbrug. Der må altså ikke fastsættes en øvre grænse for, hvor meget man må bruge på en måned. Fair use-grænsen er altså kun en indikator, og bruges af selskaberne til at forhindre misbrug.

  Grunden til at man ofte finder fair use-grænser på eksempelvis mobilabonnementer og mobilt bredbånd, er for at undgå misbrug.

  Eksempler på overtrædelser af fair use

  Teleselskaberne indfører fair use-grænser, for at undgå misbrug. Der er flere måder, hvorpå et abonnement kan misbruges, og vi giver et par eksempler herunder.

  Fair use-grænsen overskrides

  Hvis du køber et abonnement med en fair use-grænse, kan der ske forskellige ting hvis grænsen overskrides. Hos Telia skal du eksempelvis besvare en SMS og give tilsagn til yderligere forbrug, hvis du bruger over 5 GB på en dag, mens man hos Hi3G foretager individuelle vurderinger hvis dit månedlige forbrug overskrider fair use-grænsen. Hvert selskab håndterer det altså på forskellige måder, så husk at være opmærksom på dette.

  Privat abonnement bruges til erhverv

  Hvis et privat abonnement bruges i erhvervsmæssigt øjemed, eller på anden vis bruges til andet end dets reelle formål, kan der ske en overskridelse af fair use-grænsen. Det kan medføre lukning af abonnementet, men i de fleste tilfælde får du en advarsel først. I de fleste aftalevilkår og kontrakter er det specifikt beskrevet, hvordan abonnementets anvendelse er tiltænkt. Eksempelvis har de fleste teleselskaber indskrevet et vilkår om at mobilabonnementer skal bruges i mobiltelefoner, og at mobilt bredbånd kan anvendes med trådløst udstyr.

  Skal man være bekymret for fair use-grænser?

  Nej, som udgangspunkt skal man ikke bekymre sig for fair use-grænser. De er som tidligere nævnt ikke designet til at sætte begrænsninger for normale forbrugere, men derimod for at undgå misbrug.

  Hvis du er en almindelig forbruger, som anvender mobiltelefonen eller computeren til almindelige formål, er det højst usandsynligt at du når fair use-grænsen i dit abonnement.

  Det er også værd at bemærke, at fair use-grænserne evalueres og ændres løbende. Eksempelvis ser man nu flere steder, at fair use-grænsen rykkes fra 1000 GB data til 2000 GB data.

  Uanset hvordan reglerne fortolkes, skal “fri data” altid være lig med ubegrænset data. Du behøver altså ikke at bekymre dig, medmindre du bliver opmærksom på at dit forbrug er markant højere and fair use-grænsen, og det sker flere måneder i træk. Er det tilfældet, vil du typisk bare få besked fra teleselskabet – og så kan du blive bedt om at redegøre for dit forbrug. Kan du ikke det, kan selskabet i grelle tilfælde lukke dit abonnement.

  Ansvarshavende redaktør på Telefakta.dk og - hvis jeg skal sige det selv - lidt af en nørd. Jeg har ekspertviden om bredbånd og telefoni, samt teknologi generelt. Jeg har beskæftiget mig med online medier siden 2014, og har bl.a. uddannet mig til IT-supporter.

  Skriv en kommentar